Episode 14

full
Published on:

19th Apr 2021

Over creatieve klimaatcommunicatie met Stef Craps en Katrien Van Poeck

Wat doe jij als het zoveelste artikel over de opwarming van de aarde op je facebookfeed verschijnt? A) Je klikt erop, je leest het volledig, je springt uit de zetel en je redt de wereld, of B) Je scrollt verder omdat je er toch niets aan kan veranderen, terwijl je je toch een beetje schuldig voelt? Je bent lang niet de enige die B zou aanduiden. Professoren Stef Craps (faculteit letteren en wijsbegeerte) en Katrien Van Poeck (faculteit politieke en sociale wetenschappen, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling) beseffen dit maar al te goed en verkennen daarom andere, creatieve manieren om over het klimaat te communiceren en om dit ervaringsgericht voor de klas te brengen. 

Wist je dat klimaatfictie een heus literair genre geworden is? Het vak dat Stef erover doceert, werd voorwerp van Katriens onderzoek. Daarnaast organiseerden ze samen met studenten een debat rond creatieve klimaatcommunicatie tijdens Think & Talk, het honoursprogramma voor de alfafaculteiten aan de UGent. 

Stef liet ons een snowglobe zien zonder sneeuw of een schattige bambi, maar met as en een stad in verval. Kan dit post-apocalyptisch wereldbeeld niet alleen bang maken, maar ons ook doen lachen? En hoe kan humor werken in de strijd tegen de opwarming van de aarde? 

Katrien bracht haar oude camera mee. Door samen te werken met andere onderzoekers heeft ze geleerd om in hoge resolutie te kijken naar wat kan werken in het lesgeven. Een camera is onmisbaar om een uniek perspectief te krijgen. Dat camerawerk past ze vaak letterlijk toe. 

Wil je meer weten?

Stef Craps heeft een eigen website over zijn onderzoek: Stef Craps – Professor of English Literature at Ghent University

Over Katrien Van Poeck, haar onderzoek en dat van haar collega’s van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling: Centrum voor Duurzame Ontwikkeling | Centre for Sustainable Development - Ghent University (ugent.be)

Over Think & Talk, het honoursprogramma van de alfafaculteiten van de UGent: Think & Talk (Honoursprogramma alfafaculteiten) — Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (ugent.be)

Listen for free

Show artwork for Mensentaal

About the Podcast

Mensentaal
Wetenschap in mensentaal
Matthias Somers en Emma Vanpaemel duiken in het hoofd van de wetenschapper door er elke aflevering een uit te nodigen voor een babbel.
Over onderzoek en resultaten. Over feiten en twijfel. Over kennis en onzekerheid.

About your hosts

Matthias Somers

Profile picture for Matthias Somers
Matthias studeerde in 2019 af aan de Universiteit Gent als klinisch psycholoog.

Emma Vanpaemel

Profile picture for Emma Vanpaemel
Emma studeerde in 2017 af aan de Universiteit Gent als historica.